Zmluvy 2011

Typ Názov súboruVeľkosť

pdf
Banchem, S R O Kúpna Zmluva Na Dodávku čistiacicha A Dezinfekčných Prostriedkov3.1M

pdf
COOP Jednota, S D Kúpna Zmluva Na Dodávku Tovaru 1.8M

pdf
Czucz S R O Zmluva č 12100 O Dodávkach Pekárenských Výrobkov3.3M

pdf
Darovacia Zmluv744k

pdf
Darovacia Zmluva767.7k

pdf
Darovacia Zmluva Zo Dňa 08 09 2011655.9k

pdf
Dodatok K Zmluve 13 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby2.3M

pdf
Dodatok K Zmluve 36 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby1.6M

pdf
Dodatok K Zmluve č 4 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby2.3M

pdf
Dodatok K Zmluve č 5 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby1.3M

pdf
Dodatok K Zmluve č 6 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby1.3M

pdf
Dodatok K Zmluve č 7 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby 01733.1k

pdf
Dodatok K Zmluve č 7 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby 021016.6k

pdf
Dodatok K Zmluve č 10 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby1.4M

pdf
Dodatok K Zmluve č 10 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby 012.3M

pdf
Dodatok K Zmluve č 13 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby2.4M

pdf
Dodatok K Zmluve č 20 2009 O Poskytovaní Sociánej Službyl1.8M

pdf
Dodatok K Zmluve č 24 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby1.4M

pdf
Dodatok K Zmluve č 31 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby1.6M

pdf
Dodatok K Zmluve č 33 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby1.5M

pdf
Dodatok K Zmluve č 35 2009 O Poskytnutí Sociálnej Služby1.4M

pdf
Dodatok K Zmluve č 35 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby2.3M

pdf
Dohoda O Poskytnutí Príspevku Na Aktivačnú činnosť9.9M

pdf
Dohoda O Poskytnutí Príspevku Na Aktivačnú činnosť Formou Dobrovoľníckej Služby 10.8M

pdf
Dohoda O Zabezpečení Podmienok Vykonávanie Absolventskej Praxe6.1M

pdf
Garant Plus DDD Služby Zmluva O Dielo 1.6M

pdf
GTS Zmluva O Pripojení1.9M

pdf
Kúpna Zmluva Na Dodávku Mäsa A Mäs Výrobkov1.8M

pdf
T Com Dodatok K Zmluve O Pripojení 3.9M

pdf
Zmluva O Dodavkach Krmnich Odpadkov804.3k

pdf
Zmluva O Zasielaní Dokumentov Prostredníctvom Elektronickej Komunikácie 5.4M

pdf
Zmluva O Zverení Správy Nehnuteľného Majetku Mesta Šamorín, Zverejnená Dňa 2 5 20112.8M

pdf
Zmluva č 1 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby V Zariadení Pre Seniorov4M

pdf
Zmluva č 2 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby4.9M

pdf
Zmluva č 3 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby4.9M

pdf
Zmluva č 4 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby4.7M

pdf
Zmluva č 6 2011 O Poskyovaní Sociálnej Služby4.8M

pdf
Zmluva č 7 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby5.2M

pdf
Zmluva č 8 3 2011 OSP O Poskytnutí účelovej Dotácie1.7M

pdf
Zmluva č 5 2011 O Poskytovaní Sociálnej Skužby6.1M