Navigácia

Obsah

Postup pri poukázaní

 

Postup pri poukázaní 2 % zo zaplatenej dane

Fyzická osoba – zamestnanec

V prípade poukázania 2% zo zaplatenej danie v prospech nášho združenia si Vám dovoľujeme oznámiť postup.

a) V prípade vykonaného ročného zúčtovania dane je potrebné tlačivo:

1. „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ dať si potvrdiť zamestnávateľovi.

2. „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ vyplňiť Vašimi a našimi identifikačnými údajmi a podpísať.

Obidve tlačivá prosíme zaslať na hore uvedenú adresu, všetky tlačivá odovzdá združenie na daňový úrad, prípadne zašlite vyplnené a potvrdené tlačivá do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

b) V prípade daňového priznania uveďte potrebné identifikačné údaje do daňového priznania.

Identifikačné údaje združenia:

Názov: Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Vrbová 868/2, 931 01 Šamorín

IČO: 42399891

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK3102000000003383855156