Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.10.2021

Zmluva o dodávke elektriny

015

700,00 EUR sedemsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

ZSE energia

30.09.2021

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

15

18,50 EUR osemnásť eur päťdesiat centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Lindström s.r.o

31.08.2021

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

21/04/054/67

8 001,54 EUR osemtisícjeden eur päťdesiatštyri centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31.08.2021

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

21/04/054/67

8 001,54 EUR osemtisícjeden eur päťdesiatštyri centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

29.06.2021

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku

1

139,76 EUR stotridsaťdeväť eur sedemdesiatšesť centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Union poisťovňa, a.s.

22.06.2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2021/ORG/R/K/DS/0239

900,00 EUR deväťsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

22.06.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2100525000E

3,19 EUR tri eurá devätnásť centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

SWAN

22.03.2021

Dodatok č. 005 k zmluve o dodávke plynu

005

0,02 EUR nula celá nula dvestoštyridsať deväť eur

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

20.11.2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

20/04/54X/26

25 412,58 EUR dvadsaťpäťtisícštyristodvanásť eru päťdesiatosem centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31.07.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-781566344242

44,00 EUR štyridsaťštyri eur mesačne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Slovak Telekom

19.06.2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

55-PRcov/OAaVP/4418/2020

2 985,00 EUR dvetisícdeväťstoosemdesiatpäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

22.01.2020

Zmluva o predaji motorových palív

20020759

Neuvedené

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Slovnaft, a.s.

19.12.2019

Zmluva o poskytovaní služby

11/2020

50,00 EUR päťdesiat eur mesačne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Ing. Marta Szűcs Gaál

16.12.2019

Kúpna zmluva na opakované dodávky potravinárskeho tovaru - hydina, mrazené ryby, mrazená zelenina, vajcia

00

4 205,34 EUR štyritisícdvestopäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

TASHY AGROTRADE sro

16.12.2019

Kúpna zmluva na dodávku rôznych potravinárskych výrobkov v roku 2020

00

19,20 EUR devätnásťtisícdvesto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

COOP JLC, a.s.

16.12.2019

Kúpna zmluva na opakované dodávky mlieka, mliečných výrobkov

00

4 838,00 EUR šyritisícosemstiotridsaťosem

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

COOP JLC, a.s.

16.12.2019

Kúpna zmluva na dodávku pekárenských výrobkov 2020

00

10 485,19 EUR desaťtisícštyristoosemdesiatpäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Rajček Michal Fa Emont

16.12.2019

Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 2020

00

12 755,80 EUR dvanásťtisícsedemstopäťdesiatpäť erur

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

DUNA-HUS, s.r.o

16.12.2019

Kúpna zmluva na rok 2020 - ovocie, zelenina

00

7 471,56 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Zelna s.r.o.

22.11.2019

Zmluva o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii

00

Neuvedené

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

GARANT PLUS - DDD

25.09.2019

Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

R12/51000100015/2020

74,50 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

ZSE energia

06.09.2019

Dohoda o spolupráci

00

bezplatne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Mgr.Alžbeta Adamová-HUMANIA

02.07.2019

Zmluva o nasadení a prevádzke vyhľadávača údajov

VÚ-17-6-2019-SK

120,00 EUR jedenstodvadsať eur

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Galileo Corporation s.r.o.

13.06.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

60-2-S/2019

1 035,00 EUR jedentisíctridsaťpäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

19.02.2019

Mandátna zmluva

00

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Mgr. Alžbeta Adamová

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: