Menu
Domov seniorov Ambrózia

Zosúladenie starostlivosti o seniorov

Budujeme Partnerstvá 

interreg

interreg

interreg   ambrozia

www.skhu.eu

Program: Intereg Slovenská republika – Maďarsko

Názov projektu: Zosúladenie starostlivosti o seniorov na oboch stranách hranice

Začiatok projektu: 1/2022

Ukončenie projektu: 4/2022

Výška podpory: celkovo 54 099,10 eur

Pre Domov seniorov Ambrózia 17 986,10 eur

Obsah projektu:

Starnutie a starostlivosť o seniorov ako makro- a mikrosociálna úloha v 21. storočí je jedna z najväčších výziev, na ktorú musia reagovať rodiny, sociálny a zdravotný systém ako aj tvorcovia legislatívy. Cieľom projektu je prostredníctvom projektových aktivít vytvoriť a pripraviť proces zmeny postojov a akčných plánov, ktoré umožnia partnerom uskutočniť kvalitatívnu zmenu v oblasti starostlivosti o seniorov. Aplikácia plánuje zapojiť do systému starostlivosti tri cieľové skupiny, seniorov, „amatérov“ (rodinní príslušníci, susedia), ktorí sa o nich starajú, a „profesionálnych pomocníkov“. Projekt chce osloviť všetkých obyvateľov a zástupcov dotknutých obcí. Výsledkom projektu je zlepšenie situácie starších ľudí na oboch stranách hranice lepším využívaním dostupných zdrojov. Skúsenosti a nahromadená vedomostná základňa oboch krajín sa sčítajú, vytvorí sa zbierka základných pojmov, ktorá odborníkom z oboch krajín umožňuje plne si porozumieť a spolupracovať. Odborníci na rôznych stranách hranice budú pracovať v rôznych právnych prostrediach, s rôzne štruktúrovanými systémami starostlivosti a osadami s rôznym obyvateľstvom, ale s rovnakými výzvami. Spolupráca medzi oboma krajinami umožní projektovým odborníkom implementovať nový prístup a modely riešení tým, že sa zoznámia s rozdielmi a odlišnými prevádzkovými postupmi, ktorých pozitívne účinky sa prejavia na oboch stranách hranice. Pomocou podporných skupín sa vytvára efektívna platforma, pomocou ktorej a prevádzkou dokáže projekt vyvinúť kvalitné profesionálne hliny, ktoré dokáže uviesť do praxe.

Partneri projektu:

  • Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
  • Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona

Aktivity projektu:

Zbierka bilaterálnych základných pojmov - V rámci aktivity boli organizované odborné stretnutia v počte 3. Stretnutia boli organizované, vedené a riadené externou firmou, ktorá bola vybraná pomocou uskutočneného verejného obstarávania. Organizovanie a vedenie odborných dohodovacích stretnutí s odborníkmi podieľajúcimi sa na príprave základných koncepcií sa uskutočnili v Šamoríne, pozvaný boli experti nominovaný v rámci danej problematiky zo strany maďarského ako aj zo strany slovenského partnera. Odborné stretnutia sa uskutočnili v dňoch 15.2.2022, 1.3.2022, 29.3.2022.

Na základe týchto odborných stretnutí bola vypracovaná 1 zbierka Bilaterálnych základných pojmov, v celkovej dĺžke minimálne 80 000 znakov v slovenskom a maďarskom jazyku. 1 kópia na papieri v slovenskom a maďarskom jazyku a hotový exemplár v elektronickej forme (formát word a pdf) v slovenskom a maďarskom jazyku.

Sviatok

Meniny má Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda

Zajtra má meniny Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Voľné pracovné miesta

Ponuka práce

interreg