Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.12.2019

2019016

darčekové poukážky pre zamestnancov

1 480,00 EUR

COOP Jednota Dun.Streda

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019015

Objednávka na Orkán profi univ. 29kg - 2ks Orkán profi lesk 25 kg - 1ks

327,60 EUR Tristodvadsaťsedem eur a 60 centov

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019014

Obj. na Flipchart magn.tabuľa 700x1000, popisovače 3 ks, papier biely 20ks, a čistič na tabulu

120,24 EUR

B2B Partner s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019013

oprava elektrického konvektomatu

372,00 EUR Tristosedemdesiatdva

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019012

objednávka na servis kotla 2 ks

288,00 EUR Dvestoosemdesiatosm

Bugár s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

23.08.2019

2019011

Objednávka -Výrobok - zvonička pro štestí

1 183,00 EUR Jedentisícstoosemdesiattri eur

David Valach

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

04.09.2019

2019010

objednávka na čistiace potreby

321,72 EUR Tristodvadsaťjeden eur a 72 centov

Viera Szíkorová SANTECH

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

04.09.2019

2019009

čistiace prostriedky

1 568,86 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiatosem eur 86 centov

NEMČEK G&R s.ro.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

08.07.2019

2019008

Objednávame si u Vás tabletovanú soľ Salinen Austria 2x250 kg

194,99 EUR

POOLMAN s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

14.06.2019

2019007

0,00 EUR

Office DEPOT

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona

14.06.2019

2019006

Objednavame si u Vas odbornu prehliadku a skusku el.zariadenia v kotolni - vyvody rozvadzaca R.k.

102,00 EUR Jednostodva eur

MANDÁK ELEKTRO s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

14.06.2019

2019005

Objednávame si u Vás maľovanie v areáli DS AMB

8 272,50 EUR Osmetisicdvestosedemdesiatdva eur a 50 centov

Domsitz Tibor

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

14.06.2019

2019004

Objednávame si u Vás dodávku a montáž klimatického zariadenia LG 2 ks

1 896,00 EUR Tisícosemstodeväťdesiatšesť

PR-Systém

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

20.03.2019

2019003

0,00 EUR

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona

20.03.2019

2019002

0,00 EUR

VMBal, s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona

20.03.2019

2019001

0,00 EUR

4 LIFE

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: