O nás

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Šamorín. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a poskytuje sociálnu službu s celoročným pobytom v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Kapacita zariadenia je pre 35 klientov.

 

Podporte nás – 2% dane

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s možnosťou poukázania sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne. Podrobnosti nájdete na nasledujúcich stránkach:

Podporte nás – 2% dane

Postup pri poukázaní 2 % zo zaplatenej dane