O nás

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Šamorín. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a poskytuje sociálnu službu s celoročným pobytom v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Kapacita zariadenia je pre 35 klientov.