O nás

O nás

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

     Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín. Poskytuje sa v ňom celoročná pobytová sociálna služba pre 36 klientov.  Zariadenie sa nachádza v širšom centre Šamorína. Disponuje s veľkou záhradou, ktorá poskytuje možnosť príjemného posedenia v prírode ale aj aktívneho oddychu.

    Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

    Našim cieľom je  byť moderným zariadením s dobrou povesťou, s komplexnými sociálnymi službami prispôsobenými  požiadavkám, reálnym očakávaniam a možnostiam  ľudí žijúcich v meste Šamorín a jeho okolia . Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta.

 

 

 

 

 

OZNAM !!!

     Oznamujeme verejnosti a príbuzným klientov, že od 6.3.2020 sú v našom zariadení zakázané návštevy na základe nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19.

 

     Taktiež Vás informujeme, že:

  1. sledujeme informácie a v prípade potreby sme v spojení s RÚVZ,
  2. máme krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení,
  3. v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

 

Mgr. Anna Bodóová - riaditeľka zariadenia:  0903 459 684

Mgr. Kristína Bálint – sociálna pracovníčka   031 562 2169,  ddsamorin@nextra.sk

 

 
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK