Šamorín - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

O nás

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín. Poskytuje sa v ňom celoročná pobytová sociálna služba podľa  § 35 (zariadenie pre seniorov) zákona č. 448/2008 Z.z v platnom znení pre 48 klientov a podľa § 36 (zariadenie opatrovateľskej služby) pre 4 klientov.  Zariadenie sa nachádza v širšom centre Šamorína. Disponuje s veľkou záhradou, ktorá poskytuje možnosť príjemného posedenia v prírode ale aj aktívneho oddychu.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Našim cieľom je  byť moderným zariadením s dobrou povesťou, s komplexnými sociálnymi službami prispôsobenými  požiadavkám, reálnym očakávaniam a možnostiam  ľudí žijúcich v meste Šamorín a jeho okolia . Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta.

 

Mgr. Anna Bodóová - riaditeľka