Navigácia

Obsah

     Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín. Poskytuje sa v ňom celoročná pobytová sociálna služba pre 36 klientov.  Zariadenie sa nachádza v širšom centre Šamorína. Disponuje s veľkou záhradou, ktorá poskytuje možnosť príjemného posedenia v prírode ale aj aktívneho oddychu.

    Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

    Našim cieľom je  byť moderným zariadením s dobrou povesťou, s komplexnými sociálnymi službami prispôsobenými  požiadavkám, reálnym očakávaniam a možnostiam  ľudí žijúcich v meste Šamorín a jeho okolia . Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta.

 

 

 

 

 

OZNAM !!!

     Oznamujeme verejnosti a príbuzným, že je možná návšteva domova seniorov  od 03.06.2020  pri dodržaní predpísaných podmienok podľa "Plánu návštev" zariadenia.  Termín návštev je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle  031 562 2169.