Navigácia

Obsah

     Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín. Poskytuje sa v ňom celoročná pobytová sociálna služba pre 36 klientov.  Zariadenie sa nachádza v širšom centre Šamorína. Disponuje s veľkou záhradou, ktorá poskytuje možnosť príjemného posedenia v prírode ale aj aktívneho oddychu.

    Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

    Našim cieľom je  byť moderným zariadením s dobrou povesťou, s komplexnými sociálnymi službami prispôsobenými  požiadavkám, reálnym očakávaniam a možnostiam  ľudí žijúcich v meste Šamorín a jeho okolia . Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta.

 

 

OZNAM:            ZÁKAZ   NÁVŠTEV 

 

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) nariaďuje zákaz návštev prijímateľov sociálnych služieb odo  dňa 04.11.2021 až do odvolania.  Balíky pre klientov naďalej preberáme, ale musia byť označené menom klienta.

                                                                                      

                                                                                                         Za pochopenie ďakujeme.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      Mgr. Anna Bodóová - riaditeľka