Navigácia

Obsah

     Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín. Poskytuje sa v ňom celoročná pobytová sociálna služba pre 36 klientov.  Zariadenie sa nachádza v širšom centre Šamorína. Disponuje s veľkou záhradou, ktorá poskytuje možnosť príjemného posedenia v prírode ale aj aktívneho oddychu.

    Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

    Našim cieľom je  byť moderným zariadením s dobrou povesťou, s komplexnými sociálnymi službami prispôsobenými  požiadavkám, reálnym očakávaniam a možnostiam  ľudí žijúcich v meste Šamorín a jeho okolia . Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta.

 

 

Oznámenie

Vážení návštevníci!

     Vzhľadom na priaznivý vývin epidemiologickej situácie  Vám oznamujeme, že od 3.6.2021 sú opäť umožnené návštevy klientov nášho zariadenia. Návštevy sú denne, od 9.00 do 15.00 (aj cez víkendy) a je potrebné vopred si dohodnúť konkrétny termín návštevy  (tel.č. 031 562 2169).

Podmienky návštev:

 • maximálny počet návštevníkov: 2 osoby
 • dĺžka návštev: 30 minút
 • návštevníci musia predložiť:
 1. potvrdenie o absolvovaní antigénového testu nie starším ako 24 hod. alebo PCR testu nie starším ako 72 hod. s negatívnym výsledkom
 2. alebo potvrdenie o zaočkovaní 2. dávkou vakcíny Pfizer BioNTech alebo Moderna proti ochoreniu Covid-19, ktoré je staršie ako 14 dní,
 3. alebo potvrdenie o zaočkovaní 1. dávkou vakcíny Astra Zeneca proti choreniu Covid -19, ktoré je staršie ako 30 dní,
 4. alebo potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19, od ktorého sa neuplynulo 180 dní,

 

 •  každý návštevník musí mať chránené dýchacie orgány rúškom, v interiéri respirátorom FFP2
 • návštevníci musia byť zdraví, bez teploty, bez príznakov respiračného ochorenia
 • návštevy sa realizujú: za pekného počasia v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale zariadenia
 • návšteva na izbách je možná len v špecifických prípadoch, napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík

 

Prosíme Vás o dodržanie podmienok návštev a zároveň ďakujeme za Vaše pochopenie.

                                                                                                                                                                                      Mgr. Anna Bodóová

                                                                                                                                                                                      riaditeľka