Menu
Domov seniorov Ambrózia

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s možnosťou poukázania sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne.

Hlavným cieľom Občianskeho združenia pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne je chrániť a presadzovať práva a záujmy svojich klientov a členov, spolupracovať a poskytovať pomoc členom ich rodinných príslušníkov, zlepšovať kvalitu života klientov a členov najmä ochranou a podporou ich zdravia, prevenciou a liečbou. Združenie si ďalej kladie za cieľ skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby pre  klientov a členov, prostredníctvom spoločných aktivít posilniť, zlepšiť a utužiť ich medziľudské vzťahy, nadviazať kontakt, rozvíjať spoluprácu s inými zariadeniami  a občianskymi organizáciami, pomáhať klientom a členom v procese integrácie a sebarealizácie v spoločnosti, prekonať sociálnu izoláciu, obnovovať, podporovať a udržiavať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu, realizovať všestranné športové a voľno-časové aktivity primerané záujmom a možnostiam klientov a členov, realizovať rôzne kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie aktivity, získavať a zaškoľovať dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri starostlivosti o klientov a členov pri aktivitách ako sprevádzanie pri prechádzkach, čítanie, oboznamovanie sa s aktuálnymi spoločenskými udalosťami.

 

Podporte nás – 2% dane


Sviatok

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Zajtra má meniny Dušan

Voľné pracovné miesta

Ponuka práce

interreg