Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2011

2011

Zmluva č 5 2011 O Poskytovaní Sociálnej Skužby Stiahnuté: 127x | 08.09.2011

Zmluva č 8 3 2011 OSP O Poskytnutí účelovej Dotácie Stiahnuté: 99x | 09.09.2011

Zmluva č 7 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby Stiahnuté: 151x | 22.12.2011

Zmluva č 2 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby Stiahnuté: 83x | 25.05.2011

Zmluva č 1 2011 O Poskytovaní Sociálnej Služby V Zariadení Pre Seniorov Stiahnuté: 115x | 11.05.2011

Zmluva O Zverení Správy Nehnuteľného Majetku Mesta Šamorín, Zverejnená Dňa 2 5 2011 Stiahnuté: 110x | 09.05.2011

Zmluva O Zasielaní Dokumentov Prostredníctvom Elektronickej Komunikácie Stiahnuté: 88x | 08.04.2011

Zmluva O Dodavkach Krmnich Odpadkov Stiahnuté: 84x | 01.01.2011

T Com Dodatok K Zmluve O Pripojení Stiahnuté: 112x | 08.04.2011

Kúpna Zmluva Na Dodávku Mäsa A Mäs Výrobkov Stiahnuté: 94x | 08.04.2011

GTS Zmluva O Pripojení Stiahnuté: 98x | 01.01.2011

Garant Plus DDD Služby Zmluva O Dielo Stiahnuté: 128x | 08.04.2011

Dohoda O Zabezpečení Podmienok Vykonávanie Absolventskej Praxe Stiahnuté: 120x | 08.04.2011

Dohoda O Poskytnutí Príspevku Na Aktivačnú činnosť Formou Dobrovoľníckej Služby Stiahnuté: 121x | 08.04.2011

Dohoda O Poskytnutí Príspevku Na Aktivačnú činnosť Stiahnuté: 93x | 10.10.2011

Dodatok K Zmluve č 35 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby Stiahnuté: 89x | 08.11.2011

Dodatok K Zmluve č 35 2009 O Poskytnutí Sociálnej Služby Stiahnuté: 112x | 20.07.2011

Dodatok K Zmluve č 33 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby Stiahnuté: 71x | 20.07.2011

Dodatok K Zmluve č 31 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby Stiahnuté: 67x | 07.11.2011

Dodatok K Zmluve č 24 2009 O Poskytovaní Sociálnej Služby Stiahnuté: 71x | 20.07.2011

Stránka