Menu
Domov seniorov Ambrózia

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 11. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

6/2023

601,00 EUR

Slovak Telekom

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

3. 7. 2023

Zmluva č. 2023_ORG_R_V_DS_0244

5/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

3. 7. 2023

Zmluva č. 2023/ORG/R/Z/DS/0043 poskytnutí účelovej dotácie

4/2023

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

16. 3. 2023

Zmluva č. 2681/2023 o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

3/2023

3 400,00 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Mesto Šamorín

2. 2. 2023

Zmluva o dodávke plynu

2/2023

12 210,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

23. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní služby v oblasti BOZP a PO

1/2023

960,00 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Ing.Marta Szucs Gaál

29. 10. 2022

Kúpna zmluva

8/2022

109,20 EUR jedenstodeväť eur dvadsať centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

9. 5. 2022

Zmluva č. 2022/ORG/R/Z/DS/0094 o poskytnutí účelovej dotácie

3/2022

1 000,00 EUR jedentisíc

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

9. 5. 2022

Zmluva č. 2022/ORG/R/V/DS/0055 o poskytnutí účelovej dotácie

2/2022

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

7. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

800303157H/9

355,68 EUR tristopäťdesiatpäť eur šesťdesiatosem centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

SWAN

28. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register

CRZ-174-02-2022-SK

468,00 EUR štyristošesťdesiatosem eur

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Galileo Corporation s.r.o.

28. 2. 2022

Dodatok č.1 k zmluve č. 2013KU559

Dodatok č.1 k zmluve č. 2013KU559

388,80 EUR tristoosemdesiatosem eur osemdesiat centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

PROMYS soft, s.ro Myjava

3. 2. 2022

Partnerská dohoda - Partnerségi megállapodás

SKHU/WETA/2101/4.1/004

Neuvedené

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

24. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní služby podľa § 536 zák.č. 513/1991 Zb.

6/2022

60,00 EUR šesťdesiat eur mesačne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Ing. Marta Szűcs Gaál

27. 10. 2021

Zmluva o dodávke elektriny

015

700,00 EUR sedemsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

ZSE energia

30. 9. 2021

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

15

18,50 EUR osemnásť eur päťdesiat centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Lindström s.r.o

31. 8. 2021

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

21/04/054/67

8 001,54 EUR osemtisícjeden eur päťdesiatštyri centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31. 8. 2021

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

21/04/054/67

8 001,54 EUR osemtisícjeden eur päťdesiatštyri centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

29. 6. 2021

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku

1

139,76 EUR stotridsaťdeväť eur sedemdesiatšesť centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Union poisťovňa, a.s.

22. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2021/ORG/R/K/DS/0239

900,00 EUR deväťsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

22. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2100525000E

3,19 EUR tri eurá devätnásť centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

SWAN

22. 3. 2021

Dodatok č. 005 k zmluve o dodávke plynu

005

0,02 EUR nula celá nula dvestoštyridsať deväť eur

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

20. 11. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

20/04/54X/26

25 412,58 EUR dvadsaťpäťtisícštyristodvanásť eru päťdesiatosem centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31. 7. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-781566344242

44,00 EUR štyridsaťštyri eur mesačne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Slovak Telekom

19. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

55-PRcov/OAaVP/4418/2020

2 985,00 EUR dvetisícdeväťstoosemdesiatpäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 44

Sviatok

Meniny má Barbora, Babeta, Barbara, Barica

Zajtra má meniny Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Voľné pracovné miesta

Ponuka práce

interreg