Menu
Domov seniorov Ambrózia

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s možnosťou poukázania sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne.

Hlavným cieľom Občianskeho združenia pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne je chrániť a presadzovať práva a záujmy svojich klientov a členov, spolupracovať a poskytovať pomoc členom ich rodinných príslušníkov, zlepšovať kvalitu života klientov a členov najmä ochranou a podporou ich zdravia, prevenciou a liečbou. Združenie si ďalej kladie za cieľ skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby pre  klientov a členov, prostredníctvom spoločných aktivít posilniť, zlepšiť a utužiť ich medziľudské vzťahy, nadviazať kontakt, rozvíjať spoluprácu s inými zariadeniami  a občianskymi organizáciami, pomáhať klientom a členom v procese integrácie a sebarealizácie v spoločnosti, prekonať sociálnu izoláciu, obnovovať, podporovať a udržiavať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu, realizovať všestranné športové a voľno-časové aktivity primerané záujmom a možnostiam klientov a členov, realizovať rôzne kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie aktivity, získavať a zaškoľovať dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri starostlivosti o klientov a členov pri aktivitách ako sprevádzanie pri prechádzkach, čítanie, oboznamovanie sa s aktuálnymi spoločenskými udalosťami.

 

Postup pri poukázaní

Fyzická osoba – zamestnanec

V prípade poukázania 2% zo zaplatenej danie v prospech nášho združenia si Vám dovoľujeme oznámiť postup.

a) V prípade vykonaného ročného zúčtovania dane je potrebné tlačivo:

1. „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ dať si potvrdiť zamestnávateľovi.

2. „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ vyplňiť Vašimi a našimi identifikačnými údajmi a podpísať.

Obidve tlačivá prosíme zaslať na hore uvedenú adresu, všetky tlačivá odovzdá združenie na daňový úrad, prípadne zašlite vyplnené a potvrdené tlačivá do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

b) V prípade daňového priznania uveďte potrebné identifikačné údaje do daňového priznania.

Identifikačné údaje združenia:

  • Názov: Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne
  • Právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Kasárenská2673/1A, 931 01 Šamorín
  • IČO: 42399891
  • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Číslo účtu: SK3102000000003383855156

Sviatok

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Zajtra má meniny Dušan

Voľné pracovné miesta

Ponuka práce

interreg