Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2018

2018

Zmluva O Vytvorení Webového Sídla č SOD 11 5 2018 Sk24052018 Stiahnuté: 102x | 01.01.2018

Zmluva O Spracovaní Osobných údajov Stiahnuté: 98x | 01.01.2018

Zmluva O Prevádzke Webového Sídla č SOP 11 5 2018 Sk24052018 Stiahnuté: 100x | 01.01.2018

Zmluva O Praktickej Výučbe21052018 Stiahnuté: 91x | 01.01.2018

Zmluva FreeSAT05022018 Stiahnuté: 113x | 01.01.2018

Rámcová Zmluva Na Dod Mäsa A Mäs Výr 15062018 Stiahnuté: 127x | 01.01.2018

Dohoda O Zab Podmienok Odb Prax23032018 Stiahnuté: 101x | 01.01.2018

Zmluva č.2-SZ DS-21/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Stiahnuté: 99x | 29.06.2018

Zmluva o prevode správy majetku mesta Šamorín Stiahnuté: 141x | 10.07.2018

Zmluva č. 06-IV-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Stiahnuté: 105x | 10.08.2018

Zmluva č. 18/2018 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 236x | 19.10.2018

Lízingová zmluva Stiahnuté: 98x | 07.11.2018

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 93x | 19.11.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 92x | 27.11.2018

Stránka

  • 1