Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2018

2018

Zmluva O Vytvorení Webového Sídla č SOD 11 5 2018 Sk24052018 Stiahnuté: 143x | 01.01.2018

Zmluva O Spracovaní Osobných údajov Stiahnuté: 139x | 01.01.2018

Zmluva O Prevádzke Webového Sídla č SOP 11 5 2018 Sk24052018 Stiahnuté: 134x | 01.01.2018

Zmluva O Praktickej Výučbe21052018 Stiahnuté: 130x | 01.01.2018

Zmluva FreeSAT05022018 Stiahnuté: 158x | 01.01.2018

Rámcová Zmluva Na Dod Mäsa A Mäs Výr 15062018 Stiahnuté: 175x | 01.01.2018

Dohoda O Zab Podmienok Odb Prax23032018 Stiahnuté: 143x | 01.01.2018

Zmluva č.2-SZ DS-21/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Stiahnuté: 134x | 29.06.2018

Zmluva o prevode správy majetku mesta Šamorín Stiahnuté: 186x | 10.07.2018

Zmluva č. 06-IV-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Stiahnuté: 145x | 10.08.2018

Zmluva č. 18/2018 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 345x | 19.10.2018

Lízingová zmluva Stiahnuté: 136x | 07.11.2018

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 131x | 19.11.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 129x | 27.11.2018

Stránka

  • 1