Obsah

Zmluvy

Zmluvy 2018

2018

Zmluva O Vytvorení Webového Sídla č SOD 11 5 2018 Sk24052018 Stiahnuté: 153x | 01.01.2018

Zmluva O Spracovaní Osobných údajov Stiahnuté: 151x | 01.01.2018

Zmluva O Prevádzke Webového Sídla č SOP 11 5 2018 Sk24052018 Stiahnuté: 142x | 01.01.2018

Zmluva O Praktickej Výučbe21052018 Stiahnuté: 140x | 01.01.2018

Zmluva FreeSAT05022018 Stiahnuté: 169x | 01.01.2018

Rámcová Zmluva Na Dod Mäsa A Mäs Výr 15062018 Stiahnuté: 183x | 01.01.2018

Dohoda O Zab Podmienok Odb Prax23032018 Stiahnuté: 156x | 01.01.2018

Zmluva č.2-SZ DS-21/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Stiahnuté: 142x | 29.06.2018

Zmluva o prevode správy majetku mesta Šamorín Stiahnuté: 194x | 10.07.2018

Zmluva č. 06-IV-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Stiahnuté: 153x | 10.08.2018

Zmluva č. 18/2018 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 361x | 19.10.2018

Lízingová zmluva Stiahnuté: 158x | 07.11.2018

Zmluva o pripojení Stiahnuté: 139x | 19.11.2018

Poistná zmluva Stiahnuté: 137x | 27.11.2018

Stránka

  • 1