Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.04.2020

2020009

čist.prostriedky: Orkán Profi univerzál Orkán Profi

Neuvedené

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020008

čistiace prostriedky -podľa potreby INTO TOP, SAVO, medicarine tabl. rukavice jednorázové, vrecia…

1 587,96 EUR Jedentisícpäťstoosemdesiatsedem eur a 96 centov

NEMČEK GQR s.ro.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020007

montáž zariadení pre výdaj stravy Bud.II.-záloha

2 810,00 EUR Dvetisícosemstodesať eur

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020006

kamera s montážou, kamera vnútorná s IR prisvietením , ZOOM

449,90 EUR Štyristoštyridsaťdeväť eur a 90 centov

Drakon s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020005

Náplň cartridge pre Aerte Klean 1 ks

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Chiros Medical s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020004

ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm práteľné so záložka mi

259,20 EUR Dvestopäťdesiatdeväť eur a 20 centov

UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020003

Imagin na grily a konvektomaty, Imagin na vodný kameň, kersia desinfekt

26,04 EUR Dvadsaťšesť eur a 4 centov

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

12.03.2020

2020002

na základe cenovej ponuky : stolička P SURI 472 C - 17 ks stôl Ketty 155 x 90 - 1 ks stôl…

1,00 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatdva eur a 60 centov

Ing.Igor Styk DOMOV

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

12.03.2020

2020001

UNI -viacúčelový vozík ZV1192N - 1 ks, Osobná váha ADE - 1 ks

941,88 EUR Deväťstoštyridsaťjeden eur a 88 centov

Čechovo SK, s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.01.2020

2019022

nákup priemyselnej vysokootáčkovej práčky PRIMUS 18 kg

8 998,80 EUR Osemtisícdeväťstodeväťdesiatosem € a 80centov

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.01.2020

2019021

osobný počítač Lenovo s príslušenstvom a programom office, windovs 2x

2 040,00 EUR Dvetisícštyridsať €

PROEXIM s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.01.2020

2019020

kamerový systém a kabelažný materiál s montážou

2 010,70 EUR Dvetisíc eur a 70 centov

Drakon s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

13.12.2019

2019019

čistiace potreby:Krystál na riad Pontex prof. 18,5kg x 10 ks Vrecia 30 ks Savo…

Neuvedené

NEMČEK GQR s.ro.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

13.12.2019

2019018

kancelárske potreby podľa súpisu

320,87 EUR Tristodvadsať eur a 87 centov

Office DEPOT

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

13.12.2019

2019017

pracovné oblečenie pre zamestnancov

1 940,94 EUR Jedentisícdeväťstoštyridsať a 94 centov

Perlička

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

13.12.2019

2019016

darčekové poukážky pre zamestnancov

1 480,00 EUR

COOP Jednota Dun.Streda

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019015

Objednávka na Orkán profi univ. 29kg - 2ks Orkán profi lesk 25 kg - 1ks

327,60 EUR Tristodvadsaťsedem eur a 60 centov

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019014

Obj. na Flipchart magn.tabuľa 700x1000, popisovače 3 ks, papier biely 20ks, a čistič na tabulu

120,24 EUR

B2B Partner s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019013

oprava elektrického konvektomatu

372,00 EUR Tristosedemdesiatdva

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

22.10.2019

2019012

objednávka na servis kotla 2 ks

288,00 EUR Dvestoosemdesiatosm

Bugár s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

23.08.2019

2019011

Objednávka -Výrobok - zvonička pro štestí

1 183,00 EUR Jedentisícstoosemdesiattri eur

David Valach

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

04.09.2019

2019010

objednávka na čistiace potreby

321,72 EUR Tristodvadsaťjeden eur a 72 centov

Viera Szíkorová SANTECH

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

04.09.2019

2019009

čistiace prostriedky

1 568,86 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiatosem eur 86 centov

NEMČEK GQR s.ro.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

08.07.2019

2019008

Objednávame si u Vás tabletovanú soľ Salinen Austria 2x250 kg

194,99 EUR

POOLMAN s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

14.06.2019

2019007

0,00 EUR

Office DEPOT

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: