Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.06.2021

2021009

kancelárske potreby podľa súpisu- kanc.papier,obálky, rýchloviazace,euroobal. pentelky, VPD, PPD

343,80 EUR Tristoštyridsaťtri eur a 80 centov

ŠEVT, a.s.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

24.05.2021

2021008

Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pekáče oblátok, DEPO stroje so vzorom 1K, 2K, 37K,3K s

1 050,00 EUR jedentisícpäťdesiat eur

MAGROPOM Lipová s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

30.03.2021

2021007

na základe cenovej ponuky objednávka na dodávku a montáž nábytku na mieru v budove II

2 150,00 EUR Dvetisícstopäťdesiat eur

NAFEKT s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

30.03.2021

2021006

Na základe cenovej ponuky objednávame dodávku a montáž kamerového systému pre budovu II

1 881,60 EUR Jedentisícosemstoosemdesiatjeden eur a 60 centov

Domsitz Tibor

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

30.03.2021

2021005

Objednávka dezinfekčného prostriedku do panelu MultiClean - 4 ks

143,04 EUR Stoštyridsaťtri eur a 4 centov

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

30.03.2021

2021004

Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame podľa rozpisu čistiace prostriedky

3 257,06 EUR Tritisícdvestopäťdesiatsedem eur a 6 centov

NEMČEK G&R s.ro.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

30.03.2021

2021003

objednávka na tabletovanú soľ - SALINEN AUSTRIA

209,00 EUR Dvestodeväť eur

POOLMAN s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

30.03.2021

2021002

objednávka na základe cenovej ponuky - uzacvretý germicidný žiarič PROMOS GM 55WA

518,04 EUR Päťstosemnásť eur a 4 centov

PROMOS, s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

2021001

kancelárske potreby- tlačivá, pokl.kniha, kanc.papier, reg.denník

343,00 EUR Tristoštyridsaťtri eur

ŠEVT, a.s.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020009

čist.prostriedky: Orkán Profi univerzál Orkán Profi

Neuvedené

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020008

čistiace prostriedky -podľa potreby INTO TOP, SAVO, medicarine tabl. rukavice jednorázové, vrecia,

1 587,96 EUR Jedentisícpäťstoosemdesiatsedem eur a 96 centov

NEMČEK G&R s.ro.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020007

montáž zariadení pre výdaj stravy Bud.II.-záloha

2 810,00 EUR Dvetisícosemstodesať eur

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020006

kamera s montážou, kamera vnútorná s IR prisvietením , ZOOM

449,90 EUR Štyristoštyridsaťdeväť eur a 90 centov

Drakon s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020005

Náplň cartridge pre Aerte Klean 1 ks

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Chiros Medical s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020004

ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm práteľné so záložka mi

259,20 EUR Dvestopäťdesiatdeväť eur a 20 centov

UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200036

obj.-hygienického vozíka MagicART a police na vozík MagicArt

1 263,30 EUR Tisícdvestošesťdesiattri eur a 30 centov

Pro CleanLife s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200035

montáž rozšírenia SAT antén - budova II

802,08 EUR Osemstodva eur a 8 centov

František Csölle

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200034

2 kusy transportného vozíka a vozík na prádlo

1 659,54 EUR Tisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a 54 centov

Čechovo SK, s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200033

vnútorné žalúzie a pevné siete proti hmyzu -Budova II

1 519,80 EUR Tsícpäťstodevätnásť eur a 80 centov

Plast THERM - okná sr.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200032

záclony do izieb na mieru s kolajničkami - Budova II

2 471,23 EUR Dvetisícštyristosedemdesiatjeden eur a 23 centov

Pekné záclony

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200031

Samsung televízory s príslušenstvom, chladnička a klimatizácia - budova II

4 593,28 EUR Štyritisícpäťstodeväťdesiattri eur a 28 centov

Nay Elektrodom, a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200030

bavlnené návlečky, paplóny,vankúše

2 197,28 EUR Dvetisícstodeväťdesiatsedem eur a 28 centov

ELMAR comp, .s.r.o

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

03.04.2020

2020003

Imagin na grily a konvektomaty, Imagin na vodný kameň, kersia desinfekt

26,04 EUR Dvadsaťšesť eur a 4 centov

Telesys Slovakia spol.s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200029

Budova II - stavené skrine, police do kúpeľky a nočné stolíky do izieb

22 611,60 EUR Dvadsaťdvatisícšesťstojedenásť eur a 60 centov

NAFEKT s.r.o.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

15.02.2021

20200028

ochranné prvky - budOIva II

277,98 EUR Dvestosedemdesiatsedem eur a 98 centov

Stavrem Plus

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: