Menu
Domov seniorov Ambrózia

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 7. 2023

Zmluva č. 2023_ORG_R_V_DS_0244

5/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

3. 7. 2023

Zmluva č. 2023/ORG/R/Z/DS/0043 poskytnutí účelovej dotácie

4/2023

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

16. 3. 2023

Zmluva č. 2681/2023 o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

3/2023

3 400,00 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Mesto Šamorín

2. 2. 2023

Zmluva o dodávke plynu

2/2023

12 210,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

23. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní služby v oblasti BOZP a PO

1/2023

960,00 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Ing.Marta Szucs Gaál

29. 10. 2022

Kúpna zmluva

8/2022

109,20 EUR jedenstodeväť eur dvadsať centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

9. 5. 2022

Zmluva č. 2022/ORG/R/Z/DS/0094 o poskytnutí účelovej dotácie

3/2022

1 000,00 EUR jedentisíc

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

9. 5. 2022

Zmluva č. 2022/ORG/R/V/DS/0055 o poskytnutí účelovej dotácie

2/2022

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

7. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

800303157H/9

355,68 EUR tristopäťdesiatpäť eur šesťdesiatosem centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

SWAN

28. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register

CRZ-174-02-2022-SK

468,00 EUR štyristošesťdesiatosem eur

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Galileo Corporation s.r.o.

28. 2. 2022

Dodatok č.1 k zmluve č. 2013KU559

Dodatok č.1 k zmluve č. 2013KU559

388,80 EUR tristoosemdesiatosem eur osemdesiat centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

PROMYS soft, s.ro Myjava

3. 2. 2022

Partnerská dohoda - Partnerségi megállapodás

SKHU/WETA/2101/4.1/004

Neuvedené

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

24. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní služby podľa § 536 zák.č. 513/1991 Zb.

6/2022

60,00 EUR šesťdesiat eur mesačne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Ing. Marta Szűcs Gaál

27. 10. 2021

Zmluva o dodávke elektriny

015

700,00 EUR sedemsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

ZSE energia

30. 9. 2021

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

15

18,50 EUR osemnásť eur päťdesiat centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Lindström s.r.o

31. 8. 2021

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

21/04/054/67

8 001,54 EUR osemtisícjeden eur päťdesiatštyri centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31. 8. 2021

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

21/04/054/67

8 001,54 EUR osemtisícjeden eur päťdesiatštyri centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

29. 6. 2021

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku

1

139,76 EUR stotridsaťdeväť eur sedemdesiatšesť centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Union poisťovňa, a.s.

22. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2021/ORG/R/K/DS/0239

900,00 EUR deväťsto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

22. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2100525000E

3,19 EUR tri eurá devätnásť centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

SWAN

22. 3. 2021

Dodatok č. 005 k zmluve o dodávke plynu

005

0,02 EUR nula celá nula dvestoštyridsať deväť eur

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

20. 11. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

20/04/54X/26

25 412,58 EUR dvadsaťpäťtisícštyristodvanásť eru päťdesiatosem centov

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31. 7. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-781566344242

44,00 EUR štyridsaťštyri eur mesačne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Slovak Telekom

19. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

55-PRcov/OAaVP/4418/2020

2 985,00 EUR dvetisícdeväťstoosemdesiatpäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

22. 1. 2020

Zmluva o predaji motorových palív

20020759

Neuvedené

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Slovnaft, a.s.

19. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní služby

11/2020

50,00 EUR päťdesiat eur mesačne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Ing. Marta Szűcs Gaál

16. 12. 2019

Kúpna zmluva na opakované dodávky potravinárskeho tovaru - hydina, mrazené ryby, mrazená zelenina, vajcia

00

4 205,34 EUR štyritisícdvestopäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

TASHY AGROTRADE sro

16. 12. 2019

Kúpna zmluva na dodávku rôznych potravinárskych výrobkov v roku 2020

00

19,20 EUR devätnásťtisícdvesto

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

COOP JLC, a.s.

16. 12. 2019

Kúpna zmluva na opakované dodávky mlieka, mliečných výrobkov

00

4 838,00 EUR šyritisícosemstiotridsaťosem

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

COOP JLC, a.s.

16. 12. 2019

Kúpna zmluva na dodávku pekárenských výrobkov 2020

00

10 485,19 EUR desaťtisícštyristoosemdesiatpäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Rajček Michal Fa Emont

16. 12. 2019

Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 2020

00

12 755,80 EUR dvanásťtisícsedemstopäťdesiatpäť erur

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

DUNA-HUS, s.r.o

16. 12. 2019

Kúpna zmluva na rok 2020 - ovocie, zelenina

00

7 471,56 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Zelna s.r.o.

22. 11. 2019

Zmluva o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii

00

Neuvedené

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

GARANT PLUS - DDD

25. 9. 2019

Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

R12/51000100015/2020

74,50 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

ZSE energia

6. 9. 2019

Dohoda o spolupráci

00

bezplatne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Mgr.Alžbeta Adamová-HUMANIA

2. 7. 2019

Zmluva o nasadení a prevádzke vyhľadávača údajov

VÚ-17-6-2019-SK

120,00 EUR jedenstodvadsať eur

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Galileo Corporation s.r.o.

13. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

60-2-S/2019

1 035,00 EUR jedentisíctridsaťpäť

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Trnavský samosprávny kraj

19. 2. 2019

Mandátna zmluva

00

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Mgr. Alžbeta Adamová

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

1. 2. 2019

Zmluva o dodávke plynu

9103789826

0,03 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

SPP, s.p.

31. 1. 2019

Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu

9103789826

0,03 EUR

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

SPP, s.p.

28. 12. 2018

Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov

000

podľa objednávok

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona

DUNA-HUS, s.r.o

21. 12. 2018

Zmluva o poskytovaní služby BOZP a OPP

13/2019

600,00 EUR Mesačne 50 Eur

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

Ing.Marta Szucs Gaál

21. 12. 2018

Kúpna zmluva

1/19

Neuvedené

Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek Otthona

COOP Jednota Dun.Streda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Zajtra má meniny Václav, Chariton, Kariton, Václava

Voľné pracovné miesta

Ponuka práce

interreg